MittOppdrag.no
316,134 bedrifter er nå registrert!
MittOppdrag.no MittOppdrag.no
Registrer oppdrag Registrer bedrift Kontakt oss FAQ Tips en venn Leverandører
 
11.05.2011

Angående sensur av brukeromtaler


I den siste tiden har det vært skrevet noen saker om at MittOppdrag.no skal sensurere brukeromtaler. Dette medfører ikke riktighet. Vi har sett på dette systemet for å gjøre det best mulig for forbrukerne som ønsker å benytte seg av vår gratistjeneste for anbud. Dessverre ble det slik at ved en feil kom en intern kommunikasjon ut til alle kunder.


MittOppdrag.no og våre samarbeidspartnere er svært opptatt av å ha en gjennomsiktig prosess for både kunder av tjenesten og forbrukere, slik at begge parter får en best mulig opplevelse. Målet med tjenesten er å gjøre avstanden mindre, og at det for begge parter skal være lettere å komme i kontakt med hverandre. Vi mener at vår effektive løsning for direkte kontakt gjør det enklere og bedre for forbrukerne, og at gode aktører enklere kan beskrive sine tilbud og løsninger.


Vi kommer til å ha brukeromtaler også i framtiden. Noen vil være positive, andre vil være negative. Hvordan dette vil framstå vil vi revidere. Både for å gjøre det bedre for forbrukerne og lettere å forholde seg til, men også for å sikre at omtalene er av en så god kvalitet som mulig. Det gjør det bedre for forbrukere å kunne forholde seg til dem, og man vil lettere kunne få en oversikt. Hvordan dette blir er foreløpig ikke avgjort.


Det som er sikkert er at vi ikke vil innføre en sensur av kun negative omtaler for noen.


Mvh, MittOppdrag.no