MittOppdrag.no
278,152 bedrifter er nå registrert!
MittOppdrag.no
Registrer oppdrag Registrer bedrift Kontakt oss FAQ Tips en venn Leverandører

Utlendingsrett Bergen

Spar tid og penger med anbudstjenesten MittOppdrag.no!

1. Legg inn oppdraget
2. Motta anbud fra leverandørene
3. Velg leverandørHer er du: Forsiden » Utlendingsrett » Hordaland » Bergen

Partner-annonse:

Tilbakemeldinger fra brukere og kunder:
«Jeg veldig glad for at jeg brukte MittOppdrag. Det var meget vellykket. » Elisabeth Høydal (68) fra Vikersund sparte 1500 kroner på et lite advokatoppdrag

«Man kan si at bedriften min er bygget på MittOppdrag.» Henrik Torp fra Oslo fikk både kontakter, investeringer og designarbeid gjennom MittOppdrag da han startet opp nettbutikk

«Tilbudet var hele 8000 kroner billigere i året enn forsikringsavtalen jeg hadde. Det er utrolig – helt hinsides!» Knut Lie (65) fra Arendal byttet forsikringseslskap gjennom MittOppdrag

Søk på Utlendingsrett i Bergen ga disse treffene:

Advokatene Sivertsen & Co AS

Kalfarveien 76, Hansaparken, 5018 Bergen
Vi yter juridisk bistand av høy kvalitet med gode resultater, og har spesialkompetanse innen fast eiendom. Advokatene arbeider med i hovedsak med juridiske problemstillinger knyttet til mangler ved salg av bolig, mangler ved håndverkertjenester, nabotvister, grensetvister, entreprise, byggesaker og lignende, men også med saker som gjelder samliv, skilsmisse, barn, arv, skifte, kontrakter, trygderettigheter og erstatningsrett.

Usikker på rettigheter? I en tvist?
Spør oss!

Vi opptatt av pålitelig og god kundebehandling med fokus på de beste løsninger for våre kunder.

I første møtet i ny sak tilbyr vi 30 minutter UTEN kostnad, for avklaring og råd.

Videre er vi stolte av vår pakkeløsning for oppgjør ved privat boligsalg (uten megler).
Vi tilbyr oppgjørstjenesten til boligselgere i hele landet, til en betydelig rimeligere pris enn ved salg via megler, og med vår kyndige veiledning til partene i prosessen. Vi mottar utelukkende positive tilbakemeldinger på pakkeløsningen for våre oppgjørsoppdrag, og det er et trygt alternativ til salg ved megler. Vår pris på en slik 'pakke' er kun kr. 15.000,-.
Stikkord: Kontraktsrett Eiendomsrett Kontrakt Entrepriserett Erstatningsrett Leie Dødsbo Boskifte Generasjonsskifte Leieforhold Naborett Nabotvist Plan og bygningsrett Gjeldsforhandling Testamente Eiendomsmegling Oppgjørsoppdrag Selge selv Privat salg Privatsalg Fast eiendom Leilighet Seksjon Borettsandel Skilsmisse
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Advokatfirmaet Hustvedt & Co AS

Hesthaugvegen 16, 5119 Ulset
Hei,

Abonnementet er allerede fornyet. Jeg snakket med Thomas Skjelin hos dere for et par uker siden og faktura for et nytt år er betalt. Ta kontakt hvis noe er uklart.

Mvh.

Dag O. Hustvedt
Stikkord: Fast eiendom Eiendomsmegling Oppgjør Kontrakt Skjøte Strafferett Arv Familie Barn Arbeidsrett

Advokatfirmaet Danielsen & Co AS

Postboks 6655 St. Olavs Plass, 0129 Oslo
Vår advokatvirksomhet ble etablert i 1986 og tilbyr i dag juridisk bistand til personlige klienter, mindre og mellomstore firmaer,bedrifter og forskjellige virksomheter som organisasjoner m.m
Stikkord: Menneskerettighet Injurier

Advokatfirmaet Riisa & Co Ans

Postboks 663 Sentrum, 5807 Bergen
Vi tilbyr kostnadseffektiv og god juridisk bistand og rådgivning med vekt på fast eiendom, entreprise, eiendomsmegling/oppgjør, plan- og bygningsrett, arv/skifte, selskapsrett, arbeidsrett, tvisteløsning og prosedyre. Vi betjener både private klienter og næringskunder herunder eiendomsbesittere, eiendomsutviklere, næringsmeglere, arkitekter, entreprenører, byggherrer og andre eiendomsaktører innenfor privat og offentlig sektor.
Siste omtale:
Gjennom "Mitt Oppdrag" fikk vi kontakt med dette advokatfirmaet. Vår sak er enda ikke ferdig behandlet, men den hjelpen vi har fått foreløpig av advokatene her er fantastisk. Vi ble tatt på alvor og ble møtt med en enorm forståelse for problemet vi la frem. De jobbet meget hardt med vår ankesak til Høyesterett og vi avventer enda avgjørelse derifra. Anbefales på det sterkeste. Her møter man tilgjengelige og dedikerte advokater.
Stikkord: Avhending Bustadoppføring Oppgjør Eiendom Fast eiendom Advokat Bergensadvokat Billig advokat Arv Skifte Selskap Jordskifte Megling Eierskifteforsikring Plan og bygningsrett Inkasso Familierett Arveoppgjør Generasjonsskifte Kontraktsrett
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Advokat Halgeir Verdal

Damvn. 25, 4816 Kolbjørnsvik
Jeg dekker de fleste rettsområder, og tilbyr tjenesten til en fornuftig pris. Oppgjør fast eiendom / oppgjør bolig. Du kan også være din egen eiendomsmegler med min bistand! Samboer, arv, ekteskap, erstatning, almindelig praksis.
Siste omtale:
Salg av bolig i Stavanger.

Dette inkluderte alt arbeid med kontrakter, det økonomiske oppgjøret, innhenting/sjekk av kommunale opplysninger, grunnboksutskrift.

Den beste prisen jeg fikk på anbudet og godt fornøyd med utført arbeid av advokat

.
Stikkord: Barnevern Arv Skifte Familie Ektefelle Samboer Odel Avtale

Advokat Vidar Vassenden

Sandviksbodene 1 E, 5035 Bergen
Advokathus1

Advokathus1 startet sin virksomhet i Slaktehuset i Bergen, den 1. mars 2010. Firmaet er drevet av advokat Vegard Austgulen og advokat Vidar Vassenden.

Kontoret er beliggende i en snart et hundre år gammel bygning med historie og tradisjon forankret i veggene. Våre kontorer ligger i maritime omgivelser, og vi søker å videreføre gode tradisjoner fra et gammelt bygg – i moderne former.

Vi tar oppdrag innen de fleste rettslige fagfelt. Bred praksis og sammensatt erfaring, gir oss samlet de beste forutsetninger for nettopp å bistå deg. Det være seg enten du henvender deg i egenskap av privatperson eller i næring.

Vår felles praksis innen undervisning, gir en kontinuerlig oppdatering innen juridiske fag. Faglig kompetanse er viktig, og for en advokat er det sentralt å sørge for å arbeide med innhenting av egen kunnskap – ikke bare å spre den kunnskap han allerede har.

Advokatvirksomhet er mer enn å gå i retten. Det er også å løse problemer. Tenke analytisk. Sortere, finne veier ut av vanskene. Mye av vårt arbeid består i å forebygge mot rettslige problemer. Andre deler av hverdagen går med til å løse vansker. Vi ønsker å analysere nettopp din situasjon, og bidra til en god løsning – for deg eller din virksomhet.

Vi ønsker deg velkommen til en uforpliktende samtale i våre hyggelige lokaler i Sandviksbodene 1E.
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Advokat Kent Fredriksen

Postboks 1059 Sentrum, 5809 Bergen
Stikkord: Eiendomrett Arbeidsrett Strafferett Byggesaker Nybygg Entreprise Borettslag Husleierett Håndtverkertjenester Nabotvister Barnevern
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Advokat Steinar Moritz Andersen

Valkendorfsgate 4, 5012 Bergen

Advokatfirmaet Brit Hørgård Tilseth

Fantoftåsen 27 A, 5072 Bergen
ADVOKATFIRMAET
BRIT HØRGÅRD TILSETH

Postboks 34 Fantoft Telefon 55 31 46 60
5899 Bergen Faks 55 31 46 61

Besøksadresse: Fantoftåsen 27a, 5072 Bergen
E-post: advokat.tilseth@advokatmail.no

Stikkord: Skatt Konkurs Familierett Barnevern Ektepakt Særeie Barnefordeling Samvær Skilsmisse Skifte skjevdeling Vederlagskrav Samboer Samboerkontrakt sameieskifte arv arveavgift testament Dødsbo Hjelpeverge. Gjeld Tvangssalg utlegg fast eiendom eiendomsoverdragelse

AGIOS EIENDOMSMEGLING AS

Indistriveien 4, 3174 Revetal
EIENDOMSMEGLING - SALG AV EIENDOM - FSTPRIS KR 53 950,-(i Vestfold)

AGIOS FORSIKRING tilbyr forsikringer og lån
Stikkord: Eiendomsmegling Forsikring Finans Bilforsikring Innboforsikring Reiseforsikring Livsforsikring Salg av bolig Kjøp av bolig Megler Verditakst Eiendomsmegler
Treff på: Utlendingsrett Bergen

KPMG Law Advokatfirma DA

Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo
KPMG Law tilbyr allsidig skatterettslig og forretningsjuridisk rådgivning til store så vel som mindre bedrifter, og til privatpersoner.

Forretningsjuridisk rådgivning:
* Rettsforhandling og prosedyre
* Arbeidsrett
* Kontrakter, herunder forhandling og tvisteløsning
* Selskapsrett
* Varslingstjeneste
* "No cure, no pay" - bistand i forbindelse med rettssaker

Arv og generasjonsskifte
* Arverett, herunder testamenter og arveforskudd
* Arveavgift
* Skifteoppgjør
* Dødsbo

Bedriftsbeskatning
* Internasjonal skatt og EU/EØS-skatterett
* Internprising
* Personbeskatning
* Insentivordninger
* Forsikring, pensjon og trygd
* Beskatning av selskaper og dets eiere
* Periodisering og skattefradrag

Merverdiavgift og toll
* Elektroniske kommunikasjonstjenester
* Offentlig virksomhet
* Bygg og anlegg
* Finansielle tjenester
* Eksport og import
* Avgiftsrepresentasjon
* Refusjon av merverdiavgift

Skatte- og avgiftsadministrasjon for inn- og utstasjonerte

Avgiftsrepresentasjon for utenlandske foretak med virksomhet i Norge

Regnskapsføring

Felles områder innenfor skatt og avgift
* Bank, finans og forsikring
* Olje, gass og energi
* Fast eiendom
* Kraftverksbeskatning / Energiskatt
* Skipsfart
* Frivillige organisasjoner, foreninger og samvirkeforetak
* Fiske- og Havbruk
Stikkord: Kontraktsrett Skatterett Konkurs/insolvens Arbeidsrett Entrepriserett Erstatningsrett Dødsbo Boskifte Generasjonsskifte Leieforhold Naborett Pant- og garantirett Plan og bygningsrett Gjeldsforhandling Testamente Odelsrett
Treff på: Utlendingsrett Bergen

1-2-3 Advokaten Trygve L. Matre

Bryggen 31, 5003 Bergen
1-2-3 Advokaten gir profesjonell hjelp i tradisjonsrike omgivelser på Bryggen.

Vi er spesialisert innen barne - og familierett, barnevernsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, strafferett, arv- og skifterett. Vi tar også en del andre sakstyper.

Vi tar også fri rettshjelpsaker og prosedyre innen våre saksområder.

Se www.123advokaten.no for fullstendig informasjon.

VELKOMMEN TIL 1-2-3 Advokaten!

Se www.123advokaten.no
Stikkord: Arbeidsrett Barnevernsrett Fast eiendom Testamente Odelsrett Alminnelig praksis
Treff på: Utlendingsrett Bergen

EØS-Advokat NIERZWICKI

Olav M. Troviks Vei 30, H0616, 0864 Oslo
Polsk advokat i Norge
Stikkord: Polsk advokat norge oslo
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Kluge Advokatfirma DA

Postboks 277, 4022 Stavanger
Kluge er et stort og velrennomert advokatfirma med ca. 100 advokater fordelt på kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen. Vi tilbyr kvalifisert bistand i særlig grad til næringslivet og det offentlige, men også privat. Vi har særlig bred erfaring innenfor områdene arbeid og pensjon, energi, entreprise, fast eiendom, finansiering og shipping, havbruk, offentlig rett, prosedyre, skatt, teknologi og transaksjoner.
Stikkord: Kontraktsrett Skatterett Konkurs/insolvens Arbeidsrett Entrepriserett Erstatningsrett Dødsbo Boskifte Generasjonsskifte Leieforhold Naborett Pant- og garantirett Plan og bygningsrett Gjeldsforhandling Testamente Odelsrett
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Advokatfirmaet Judicium Da

Strandgaten 1, Postboks 764 Sentrum, 5807 Bergen
Advokatfirmaet JUDICIUM tilbyr advokatbistand innenfor de fleste rettsområder. Vi har mange års erfaring med å representere både enkeltpersoner, foretak og organisasjoner i forhandlinger og i prosedyre for domstolene. Blant våre oppdragsgivere finnes alt fra enkeltpersoner som sliter med dagliglivets juridiske problemstillinger til større foretak med behov for rådgivning i mangeartete og kompliserte rettsforhold.

Enten du har behov for rådgivning om et enkelt juridisk spørsmål eller for prosedyrebistand i en omfattende og vanskelig sak, har våre advokater den kompetanse, erfaring og innsikt du trenger for å få din sak løs på beste måte.

Vi arbeider særlig med rettsområdene kontraktsrett, kjøp/salg av alle slag, alt som vedrører fast eiendom, erstatningsrett (både tings- og personskade), forretningsjuridisk rådgivning, alle problemstillinger innen arv, familie og skifte, samt barnevern og strafferett. Vi har omfattende prosedyreerfaring og har betjent kunder over hele landet i mange år.
Stikkord: Kontrakter Kjøp og salg Fast eiendom Arv og familie Skilsmisse Separasjon og bodeling - skifte Erstatning for tingsskade og personskade Barnevern Prosedyre
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Advokathuset Tønsberg AS

Pb. 163 , 3101 Tønnsberg
Advokathuset Tønsberg ble etablert sommeren 2000. Firmaet består i dag av ti medarbeidere, og holder til i Tønsberg sentrum.

Advokathuset Tønsberg prosederer hvert år et stort antall saker for domstolene og fylkesnemnda for sosiale saker, og vårt kontor har en betydelig prosedyreerfaring innen både straffe- og sivile saker.

Våre primære arbeidsområder ligger på strafferett, barnevernsrett, barne- og familierett, mangler ved fast eiendom, husleierett, arbeidsrett, erstatningsrett, forsikringsrett, avtale- og kontraktsrett og IKT-rett.

Vi vet at hver sak har stor betydning for den enkelte klient, og utfører vårt arbeid på bakgrunn av dette. Vår hovedmålsetting er at klientene skal være meget godt fornøyde.
Stikkord: Kontraktsrett Skatterett Konkurs/insolvens Arbeidsrett Entrepriserett Erstatningsrett Dødsbo Boskifte Generasjonsskifte Leieforhold Naborett Pant- og garantirett Plan og bygningsrett Gjeldsforhandling Testamente Odelsrett
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Advokatfirmaet Bahus AS

Postboks 533, 4665 Kristiansand
- Samlivsbrudd og barnefordeling
- Helserett
- Yrkesskade, personskade, trygd og forsikring
- Mangler ved kjøp og salg av bolig - håndverkertjenester
- Arv og skifteoppgjør
- Barnevern
- Kontrakter, firmaetablering og konkurs
- Forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag
Stikkord: Kontraktsrett Skatterett Konkurs/insolvens Arbeidsrett Entrepriserett Erstatningsrett Dødsbo Boskifte Generasjonsskifte Leieforhold Naborett Pant- og garantirett Plan og bygningsrett Gjeldsforhandling Testamente Odelsrett
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Homble Olsby advokatfirma AS

Postboks 4814 Nydalen, 0422 Oslo
Homble Olsby er et advokatfirma som er spesialisert innen arbeidslivets juss. I tillegg bistår vi våre klienter innen andre fagområder, for eksempel selskapsrett, kontraktsrett og forsikringsrett.

Vi legger vekt på å oppnå en personlig kontakt med våre klienter. På denne måten ønsker å vi oppnå en åpen og konstruktiv dialog som sammen med juridisk spisskompetanse, gir grunnlag for råd som hensyntar både juridiske og forretningsmessige aspekter ved klientenes virksomhet.

Våre kunder er i hovedsak større og mindre bedrifter og organisasjoner, men vi yter også bistand til privatpersoner, særlig i arbeidsrelaterte saker
Stikkord: Kontraktsrett Skatterett Konkurs/insolvens Arbeidsrett Entrepriserett Erstatningsrett Dødsbo Boskifte Generasjonsskifte Leieforhold Naborett Pant- og garantirett Plan og bygningsrett Gjeldsforhandling Testamente Odelsrett
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Acapo AS

Strandgaten 198, 5004 Bergen
Acapo AS er et av Norges ledende varemerke- og patentbyråer.

Vi er spesialisert innen området for beskyttelse av immaterielle rettigheter som varemerke-, patent- og designrettigheter, samt opphavsrett (åndsrett).

Vi bistår norske og utenlandske bedrifter med beskyttelse av foretaksnavn, varemerker, oppfinnelser og design. I tillegg til å utarbeide søknader om beskyttelse til varemerke- og patentmyndighetene i inn- og utland, yter vi teknisk og juridisk bistand i forbindelse med vern av immaterielle rettigheter.

Våre dyktige advokater opptrer også som partsrepresentanter i tvistesaker for domstolene og ved forvaltningsorgan som Patentstyret.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale! Vi har kontorer i Oslo, Trondheim og i Bergen.
Stikkord: Varemerke Opphavsrett Immaterial rett Foretaksnavn Varemerke overvåkning
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Samlivsadvokaten - Advokat Åse Johanna Olsen

Ringsveien 3, 1368 Stabekk
Advokatfirma med spesialisering innen ekteskap, skilsmisse, samboerforhold, barnefordeling, arv og alle forhold knyttet til familie og samliv. I tillegg tilbys generell advokatbistand innen fast eiendom. vi tilbyr også veiledning, rådgivning og relasjonscoaching, samt konfliktmekling. Klienter fra hele landet.
Stikkord: Kontraktsrett Skatterett Konkurs/insolvens Arbeidsrett Entrepriserett Erstatningsrett Dødsbo Boskifte Generasjonsskifte Leieforhold Naborett Pant- og garantirett Plan og bygningsrett Gjeldsforhandling Testamente Odelsrett
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Advokat Paal-Henrich Berle

Strandkaien 16, 5013 Bergen
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Advokatene Ommundsen & Co

Jacob Kjødes Veg 15, 5232 Paradis
Siste omtale:
Grei bistand med etablering av samboeravtale. Ryddig fremgangsmåte, imøtekommende og positiv. Anbefales!
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Advokatfirma Bjarte Aarlie

Tårnplass 1, 5012 Bergen
Stikkord: Kontraktsrett Skatterett Konkurs/insolvens Arbeidsrett Entrepriserett Erstatningsrett Dødsbo Boskifte Generasjonsskifte Leieforhold Naborett Pant- og garantirett Plan og bygningsrett Gjeldsforhandling Testamente Odelsrett
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Fortunen Kontordrift AS

Fortunen 4, 5013 Bergen
Stikkord: Kontraktsrett Skatterett Konkurs/insolvens Arbeidsrett Entrepriserett Erstatningsrett Dødsbo Boskifte Generasjonsskifte Leieforhold Naborett Pant- og garantirett Plan og bygningsrett Gjeldsforhandling Testamente Odelsrett
Treff på: Utlendingsrett Bergen

Aktiv Revisjon AS

Fanahammeren 47B, 5244 Fana
Stikkord: Kontraktsrett Skatterett Konkurs/insolvens Arbeidsrett Entrepriserett Erstatningsrett Dødsbo Boskifte Generasjonsskifte Leieforhold Naborett Pant- og garantirett Plan og bygningsrett Gjeldsforhandling Testamente Odelsrett

Mangler bedriften din? Registrer den nå! Det er gratis og uten forpliktelser. Listen viser norske bedrifter registrert i Brønnøysundregistrene, og ikke nødvendigvis bedriftene som du får tilbud fra.
 

Begrens bransje:

Utlendingsrett Vis alle


Bransjer relatert til Utlendingsrett:

Advokat 3319
Eiendomsrett 3265
Arbeidsrett 2059
Kontraktsrett 2004
Erstatningsrett 2003
Forvaltningsrett 1994
Forsikringsrett 1990
Konkursrett 1981
Gjeldsforhandling 1975
Skatterett 1966
Arveoppgjør 1820
Familierett 1810